Pechal, Zdeněk

Name variants:

Pechal, Zdeněk (preferred)
Пехал, Зденек
Content type
Displaying 1 - 18 of 18.

Article
Pechal, Zdeněk. Brněnská studie o ruském románu. Новая русистика. 2008, vol. 1, iss. 1, pp. 83–85.

Article
Pechal, Zdeněk. Ironie a parodie jako zdroj významů v Nabokovově románu Bledý oheň. Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 25–36.

Article
Pechal, Zdeněk. Kompoziční studie z ruské literatury. Opera Slavica. 1994, vol. 4, iss. 1, pp. 75–76.

Chapter
Pechal, Zdeněk. Kotik Letajev Andreje Bělého jako polyfonie metamorfózy. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, pp. 201–207.

Article
Pechal, Zdeněk. Mlčení v textech Maxima Gorkého jako způsob nepřímé promluvy o světě. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 59–65.

Article
Pechal, Zdeněk. Olomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 1993, vol. 3, iss. 3, pp. 50–52.

Article
Pechal, Zdeněk. Památce Ally Vladimirovny Zločevské. Opera Slavica. 2022, vol. 32, iss. 3, pp. 69–70.

Chapter
Pechal, Zdeněk. Vystoupení ze života jako románový motiv v ruské literatuře. In: Dialogy o slovanských literaturách : tradice a perspektivy. 2012, pp. 147–154.

Article
Flídrová, Helena; Pechal, Zdeněk. X. Olomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 49–51.

Article
Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka; Vysloužilová, Eva; Zahrádka, Miroslav. XVI. Olomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 2, pp. 48–54.

Article
Vysloužilová, Eva; Vychodilová, Zdeňka; Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena. XV-е Оломоуцкие дни русистов. Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 2, pp. 42–44.

Article
Vysloužilová, Eva; Vychodilová, Zdeňka; Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena. XV-е Оломоуцкие дни русистов. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 32–34.

Chapter
Pechal, Zdeněk. "Нос" Гоголя как пересказ пересказанного и как реконструкции не события, а его пересказа. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, pp. 281–291.

Chapter
Pechal, Zdeněk. Пародия предполагаемого у А.С. Пушкина. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 103–106.

Chapter
Pechal, Zdeněk. Поэтика двойственности в эстетике русского романа. In: Problémy poetiky. 2006, pp. 141–149.

Article
Pechal, Zdeněk. Феномен "игры" в романе "Отчаяние" Владимира Набокова. Opera Slavica. 1994, vol. 4, iss. 1, pp. 20–31.