Peloušková, Zora

Name variants:

Peloušková, Zora (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Peloušková, Zora. Malíři v Brně kolem roku 1600 : příspěvek ke slovníku umělců. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1997, vol. 46, iss. F41, pp. 5–29.