Petrů, Eduard

Name variants:

Petrů, Eduard (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Petrů, Eduard. Arne Novák a český i latinský humanismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, vol. 51-52, iss. V5-6, pp. 5–8.

Chapter
Petrů, Eduard. Dubraviova Theriobulia ve vývoji alegorie. In: Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. 1972, pp. 57–64.

Article
Petrů, Eduard. Genologický systém české literatury 16. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 51–58.

Article
Petrů, Eduard. Proměny exempla v barokní literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 23–29.