Pokorný, Milan

Name variants:

Pokorný, Milan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 31.

Article
Pokorný, Milan. "Nové čtení" Karla Čapka. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 135–136.

Article
Pokorný, Milan. Ad vocem: Štefan Krčméry. Slavica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 221–222.

Chapter
Pokorný, Milan; Zelenka, Miloš. Albert Pražák v archivních dokumentech Karlovy univerzity. In: Slovakistika v české slavistice. 1999, pp. 9–17.

Article
Pokorný, Milan. Avantgarda - pojem, tendence, osobnosti. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 3, pp. 59–60.

Article
Mikušťáková, Anna; Pokorný, Milan. Časopis po čase, aneb, Jak psát literární dějiny. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 1, pp. 53–54.

Chapter
Pokorný, Milan. Česká a slovenská literatura: meziliterární společenství, nebo vzájemnost?. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, pp. 210–216.

Chapter
Pokorný, Milan. Česko-slovenské meziliterární vztahy: tradice a perspektivy. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. 2000, pp. 119–126.

Chapter
Pokorný, Milan. Českost, slovenskost a československost - problém dvojí identity. In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, pp. 107–115.

Article
Pokorný, Milan. Cesta za smyslem literárního díla. Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 3, pp. 65–66.

Article
Pokorný, Milan. Interpretace jako "zúčastněné tvořivé čtení". Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 213–214.

Article
Pokorný, Milan. K poznání specifičnosti lyrického výrazu. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 59–61.

Article
Pokorný, Milan. K poznání specifičnosti lyrického výrazu. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 3, pp. 41–43.

Chapter
Zelenková, Anna; Pokorný, Milan. Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918-1925. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, pp. 123–134.

Chapter
Pokorný, Milan. Literární slovacika v produkci a vysílání Českého rozhlasu. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, pp. 169–175.

Article
Pokorný, Milan. Mezi izolacionismem a univerzalismem. Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 1, pp. 56–58.

Article
Pokorný, Milan. Mezi izolacionismem a univerzalismem. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 151–153.

Article
Pokorný, Milan. Monografie jako výzva. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 1, pp. 54–55.

Article
Pokorný, Milan. Monografie na rozhraní žánrů. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 3, pp. 54–56.

Article
Pokorný, Milan. Monografie o grotesce. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 3, pp. 52–53.

Chapter
Pokorný, Milan. Novodobý epos? : žánrové souvislosti masové kultury. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, pp. 34–41.

Article
Pokorný, Milan. Objevný pohled na jednu kapitolu česko-slovenských vztahů. Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 1, pp. 47–48.

Article
Pokorný, Milan. Od jedinečného k obecnému. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 335–336.

Article
Pokorný, Milan. Pocta Jánu Števčekovi. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 1, pp. 66–67.

Article
Pokorný, Milan. Příspěvek k poznání slovenského romantismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 317–319.

Chapter
Pokorný, Milan; Zelenková, Anna. Recepcia knižných slovacík v českom kontexte 1900-1918. In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). 2003, pp. 9–21.