Poledňák, Ivan

Name variants:

Poledňák, Ivan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Poledňák, Ivan. Dvě kapitolky o Jiřím Fukačovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2003-2005, vol. 52-54, iss. H38-40, pp. 33–46.

Article
Macek, Petr; Poledňák, Ivan. In memoriam on the seventieth birthday of Jiří Fukač. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2003-2005, vol. 52-54, iss. H38-40, pp. 7–13.

Article
Poledňák, Ivan. Methodologische Fragen in Vladimír Helferts Werk. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1976-1977, vol. 25-26, iss. H11-12, pp. 25–30.

Article
Poledňák, Ivan. Muzikolog a estetik Jaroslav Volek dobově i aktuálně. Musicologica Brunensia. 2009, vol. 44, iss. 1-2, pp. 141–151.

Article
Poledňák, Ivan. [Schäffer, Bogusław. Nowa muzyka: problemy współczesnej techniki kompozytorskiej]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, vol. 8, iss. F3, pp. 99–101.

Article
Poledňák, Ivan. Skladatel v expandujícím (a bortícím se) světě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 147–157.

Article
Macek, Petr; Poledňák, Ivan. Stanislav Tesař at 70; Selected bibliography of the work of Stanislav Tesař. Musicologica Brunensia. 2010, vol. 45, iss. 1-2, pp. 5–10.

Article
Poledňák, Ivan. Vers une musique experimentale. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. 121–124.