Přadková, Petra

Name variants:

Přadková, Petra (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Article
Přadková, Petra. Jak jsou tvořena pojmenování kulturních rostlin v slovinských nářečích. Opera Slavica. 2021, vol. 31, iss. 2, pp. 89–92.

Article
Přadková, Petra. [Matej Šekli, ed. Med Slovani = Among the Slavs]. Linguistica Brunensia. 2018, vol. 66, iss. 2, pp. 88–89.

Article
Přadková, Petra. Mapa bulharských nářečí. Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 4, pp. 63–65.

Article
Přadková, Petra. [Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-grammatičeskaja. Bolgarskije matěrialy]. Linguistica Brunensia. 2016, vol. 64, iss. 2, pp. 120–121.

Article
Přadková, Petra. [Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 4b., Refleksy *ъ, *ь]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, vol. 55, iss. A54, pp. 241–242.

Article

Article
Přadková, Petra. Svědectví z nářečí a o nářečích na Slovensku. Opera Slavica. 2016, vol. 26, iss. 2, pp. 71–73.

Article
Přadková, Petra. [Vidoeski, B.; Topolińska, Z. Od istorijata na slovenskiot vokalizam]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, vol. 56, iss. A55, pp. 363–364.

Article
Přadková, Petra. [Вопросы культуры речи. Выпуск 10. Отв. редaктор А.Д. Шмелев]. Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. 316–318.

Article
Přadková, Petra. [Керемидчиева, С.; Кочева, А.; Василева, Л. Еркеч – паметта на езика]. Linguistica Brunensia. 2013, vol. 61, iss. 1-2, pp. 250–251.

Article
Přadková, Petra. [Отечественные лексикографы: XVIII–XX вв.]. Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. 347.