Přibylová, Lenka

Name variants:

Přibylová, Lenka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Přibylová, Lenka. Ještě k problému Vladimír Helfert a mannheimská škola. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1976-1977, vol. 25-26, iss. H11-12, pp. 91–92.

Article
Přibylová, Lenka. Jiří Vysloužil, Alois Hába a Paul Hindemith v zrcadle tvůrčích kontinuit. Musicologica Brunensia. 2009, vol. 44, iss. 1-2, pp. 153–158.