Řehořková, Marie

Name variants:

Řehořková, Marie (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Article
Řehořková, Marie; Pol, Milan. Docent Jan Sup sedmdesátníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 187–188.

Article
Řehořková, Marie; Pol, Milan. Libor Hřebíček sedmdesátníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 181.

Article
Řehořková, Marie. Některé aspekty vysokoškolské pedagogiky ve vztahu k praxi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. I12-13, pp. 105–112.

Article
Řehořková, Marie. Učitelská profese. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, vol. 36, iss. I22, pp. 59–72.

Article
Řehořková, Marie. Utváření osobnosti vysokoškolského učitele. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, vol. 38, iss. I24, pp. 63–79.

Article
Řehořková, Marie. Vlastenecká a internacionální výchova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, vol. 34, iss. I20, pp. 77–89.

Article
Řehořková, Marie. Výchova jako celoživotní proces. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1992, vol. 41, iss. I26, pp. 79–93.

Article
Řehořková, Marie. Vysoká škola a praxe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1981, vol. 30, iss. I16, pp. 127–141.

Article
Pol, Milan; Řehořková, Marie. Za docentem Janem Supem. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. 207–208.

Article
Řehořková, Marie. Začlenění absolventa vysoké školy do pracovního procesu a jeho současné problémy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 105–119.

Article
Řehořková, Marie. Za profesorem Lubomírem Mojžíškem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 167–168.

Article
Řehořková, Marie. Za profesorem Vladimírem Jůvou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 189–190.