Řezníček, Dan

Name variants:

Řezníček, Dan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Karásek, Adam; Koppová, Kateřina; Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan; Trtílek, Jan. COVID reports. Sacra. 2020, vol. 18, iss. 2, pp. 33–38.

Article
Vrzal, Miroslav; Řezníček, Dan. Impaled Northern Moonforest : konstrukce parodické blackmetalové identity. Sacra. 2017, vol. 15, iss. 2, pp. 62–88.

Article
Řezníček, Dan. Islámský stát a popravy stětím: diskurzivní analýza vybraných částí časopisu Dabiq. Sacra. 2016, vol. 14, iss. 1, pp. 7–27.

Article
Řezníček, Dan; Nenadalová, Jana. Kapitány & Power : Přednášky a workshopy. Sacra. 2020, vol. 18, iss. 2, pp. 56–59.

Article
Řezníček, Dan. Pascal Boyer : three lectures in Brno. Religio. 2019, vol. 27, iss. 2, pp. 297–299.

Article
Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan. Rozhovor s Alešem Chalupou : Epidemie v Římské říši. Sacra. 2020, vol. 18, iss. 2, pp. 20–32.

Article
Ketman, Václav; Řezníček, Dan. [Úvodník]. Sacra. 2018, vol. 16, iss. 2, pp. 5.

Article
Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan. [Úvodník]. Sacra. 2020, vol. 18, iss. 2, pp. 5–6.