Říčan, Jaroslav

Name variants:

Říčan, Jaroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Chytrý, Vlastimil; Říčan, Jaroslav; Živná, Dagmar. Matematická výkonnost a metakognice žáků základních škol běžných, základních škol Montessori a žáků vyučovaných podle Hejného metody. Studia paedagogica. 2019, vol. 24, iss. 1, pp. 107–133.