Roman, Michal

Name variants:

Roman, Michal (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Roman, Michal. Bližšie k poznaniu výhonkov romantizmu. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 1, pp. 47–50.

Article
Roman, Michal. Literárnovedné myslenie v súčasnej Ukrajine. Opera Slavica. 2019, vol. 29, iss. 3, pp. 63–66.

Article
Roman, Michal. Návrat k tradíciám. Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 3, pp. 46–49.

Article
Roman, Michal. Nové dejiny ukrajinskej literatúry. Opera Slavica. 2007, vol. 17, iss. 3, pp. 48–51.

Article
Roman, Michal. Nezvyčajná práca M. Najenka. Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 1, pp. 63–66.

Article
Roman, Michal. Originálny pohľad na literárny proces súčasnej Ukrajiny. Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 3, pp. 61–64.

Article
Roman, Michal. Slovo o Sergejovi Makarovi. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 33–35.

Article
Roman, Michal. Spomienky – zdroj literárnovedného uvažovania. Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 1, pp. 70–74.

Article
Roman, Michal. Ukrajinský slavista a germanista profesor Mykola Zymomria jubiluje. Opera Slavica. 2022, vol. 32, iss. 1, pp. 73–75.