Ruferová, Jana

Name variants:
Ruferová, Jana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. Dialog kultur v diskusi. Opera Slavica. 2003.

Article
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. Jubilejní kongres MAPRJAL. Opera Slavica. 2003.

Article
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. Mezinárodní vědecká konference v Pécsi. Opera Slavica. 2000.

Article
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. O tradicích a perspektivách rusistiky. Opera Slavica. 2002.

Article
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. [Olomoucko-lublinský rusistický sborník III]. Opera Slavica. 1992.

Article