Ruttkayová, Jaroslava

Name variants:
Ruttkayová, Jaroslava (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Ruttkay, Matej; Ruttkayová, Jaroslava; Bielich, Mário; Zajacová, Barbora; Nemergut, Adrián. Sídlisko z 10.–12. storočia v Nitre, Janíkovciach. Archaeologia historica. 2016.

Article

Article
Ruttkay, Matej; Cheben, Ivan; Ruttkayová, Jaroslava. Výskum stredovekého opevneného sídliska v Branči-Veľkej Vsi. Archaeologia historica. 1994.

Article
Ruttkayová, Jaroslava; Ruttkay, Matej. Výsledky výskumu v Nitre-Starom meste v r. 1994. Archaeologia historica. 1997.