Šalkovský, Peter

Name variants:

Šalkovský, Peter (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Šalkovský, Peter. Opevnenie západného areálu hradiska v Spišských Tomášovciach. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 17–29.