Šebek, František

Name variants:

Šebek, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Šebek, František. Cesta českých muzejních institucí ke vzniku Svazu československých museí. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 21–27.

Article
Šebek, František. Výuka muzeologie na veřejných vysokých školách v ČR (rozsah a charakter výuky). Museologica Brunensia. 2017, vol. 6, iss. 2, pp. 80–85.