Siegmund-Schultze, Walther

Name variants:

Siegmund-Schultze, Walther (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Siegmund-Schultze, Walther. Musikhistorie und Musikästhetik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19841985, vol. 33-34, iss. H19-20, pp. 53–57.