Simonová, Jaroslava

Name variants:

Simonová, Jaroslava (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Straková, Jana; Simonová, Jaroslava. Beliefs of Czech teachers as a prerequisite for effective teaching. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 4, pp. 53–70.

Article
Dvořák, Dominik; Simonová, Jaroslava; Vyhnálek, Jan; Gal, Petr. Days after a choice is made : transition to professional and vocational upper secondary schools in Czechia. Studia paedagogica. 2022, vol. 27, iss. 4, pp. 11–43.

Article
Straková, Jana; Simonová, Jaroslava; Friedlaenderová, Hana. Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci. Studia paedagogica. 2019, vol. 24, iss. 1, pp. 79–106.

Article
Simonová, Jaroslava. Postoje rodičů k volbě základní školy. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 3, pp. 69–88.

Article
Straková, Jana; Simonová, Jaroslava. Vztah akademické marnosti a výsledk žáků : různé mechanismy pro matematiku a čtenářskou gramotnost. Studia paedagogica. 2020, vol. 25, iss. 3, pp. 43–67.