Škulj, Jola

Name variants:

Škulj, Jola (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Škulj, Jola. Koncepti primerjalne literature in srednjeevropski prostor. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 187–194.

Chapter
Škulj, Jola. Modernism and the crisis of consciousness. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, pp. 147–160.

Article
Škulj, Jola. Rozpory národního obrození: modernost 19. století a nacionalismy. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 3–13.