Slavíček, Karel

Name variants:

Slavíček, Karel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Chapter
Slavíček, Karel; Bočková, Zdeňka; Všianský, Dalibor. Analýzy keramických materiálů z hradu Rokštejna. In: Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. 2016, pp. 110–118.

Article
Slavíček, Karel; Petřík, Jan; Španihel, Samuel. Archeometrické studium raně novověké keramiky ze severozápadního Slovenska (Žilina, Budatín a Lietava). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 405–428.

Chapter
Doležalová, Kateřina; Slavíček, Karel; Mazáčková, Jana. Čtyři sezóny výzkumu a experimentální výroby vrcholně a pozdně středověké keramiky na vědecko-výzkumné stanici v Panské Lhotě. In: Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. 2016, pp. 18–24.

Article
Bočková, Zdeňka; Doležalová, Kateřina; Kochan, Šimon; Mazáčková, Jana; Slavíček, Karel; Těsnohlídek, Jakub. Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 119–137.

Article
Menoušková, Dana; Slavíček, Karel. Iconographic and special links of Uherské Hradiště tiles from the end of the 15th and the mid-16th century. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 1, pp. 257–285.

Article
Těsnohlídková, Kateřina; Slavíček, Karel; Všianský, Dalibor. Keramický soubor z trati Ohrada u hradu Lichnice. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 383–419.

Article
Čapek, Ladislav; Orna, Jiří; Slavíček, Karel; Všianský, Dalibor. Medieval white fine-grained kaolinitic ceramics in the Czech lands in finds from Pilsen and České Budějovice. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 189–242.

Article
Těsnohlídková, Kateřina; Slavíček, Karel; Žaža, Petr; Mazáčková, Jana. Workshopy ke středověké a novověké keramice v Panské Lhotě v letech 2015 a 2016. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 337–341.