Slošiarová, Mária

Name variants:

Slošiarová, Mária (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Slošiarová, Mária. Vztahy Miloslava Okála a českých klasických filológov na základe vzájomnej korešpondencie (vo fonde Miloslava Okála) v zbierkách Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2003, vol. 52, iss. N8, pp. 111–122.