Šmajs, Josef

Name variants:

Šmajs, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 68.

Article
Šmajs, Josef. [Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič. Filosofie lidského osudu: fragmenty z knihy Smysl dějin]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1995, vol. 44, iss. B42, pp. 114–115.

Chapter
Šmajs, Josef. Biologické předpoklady poznání (k problému lidské ontogeneze). In: Šmajs, Josef. Gnoseologické implikace evoluční ontologie : obecná charakteristika gnoseologie, biologické předpoklady poznání. 2001, pp. 43–78.

Article
Šmajs, Josef. Člověk a ekologická transformace kultury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1995, vol. 44, iss. B42, pp. 89–95.

Chapter
Šmajs, Josef. Co je evoluce?. In: Šmajs, Josef. Konflikt přirozené a kulturní evoluce. 1997, pp. 4–6.

Chapter
Šmajs, Josef. Co je informace?. In: Šmajs, Josef. Konflikt přirozené a kulturní evoluce. 1997, pp. 20–26.

Chapter
Šmajs, Josef. Coциaлъныe фyнкции нayки. In: Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy. c1986, pp. 129–134.

Chapter
Šmajs, Josef. Die sozialen Funktionen der Wissenschaft. In: Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy. c1986, pp. 123–128.

Chapter
Šmajs, Josef. Dva ontické řády. In: Šmajs, Josef. Uvedení do evoluční ontologie : studijní text pro posluchače filosofických oborů. 2008, pp. 54–71.

Chapter
Šmajs, Josef. Dva ontické řády skutečnosti. In: Bratislavské přednášky. 2002, pp. 213–232.

Chapter
Šmajs, Josef. Evoluce kulturní. In: Šmajs, Josef. Konflikt přirozené a kulturní evoluce. 1997, pp. 10–20.

Chapter
Šmajs, Josef. Evoluce přirozená. In: Šmajs, Josef. Konflikt přirozené a kulturní evoluce. 1997, pp. 6–10.

Article
Šmajs, Josef. Fenomén technika. Studia philosophica. 2010, vol. 57, iss. 1, pp. 169–176.

Article
Šmajs, Josef. [Funda, Otakar A. Víra bez náboženství]. Religio. 1994, vol. 2, iss. 2, pp. 187–189.

Chapter
Šmajs, Josef. Historické proměny vztahu vědy a společnosti. In: Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy. c1986, pp. 9–60.

Article
Šmajs, Josef. Hodnota a proměny lidské práce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1984, vol. 33, iss. B31, pp. 23–29.

Chapter
Šmajs, Josef. Informace a pravda jako společné problémy filosofie a literatury. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 179–188.

Article
Šmajs, Josef. Informace jako potenciální kategorie filosofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1998, vol. 47, iss. B45, pp. 69–74.

Article
Šmajs, Josef. Jaké vzdělání potřebuje globální kultura?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2001, vol. 50, iss. B48, pp. 163–165.

Article
Šmajs, Josef. [Jemelka, Petr. O přírodě, civilizaci, historii a dalším: (studie a eseje)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2006, vol. 55, iss. B53, pp. 108–109.

Chapter
Šmajs, Josef. Jmenný rejstřík. In: Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy. c1986, pp. 135–136.

Article
Šmajs, Josef. K funkci obyčejného a vědeckého poznání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, vol. 56, iss. B54, pp. 91–102.

Article
Šmajs, Josef. K některým otázkám vztahu vědy a ideologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1973, vol. 22, iss. B20, pp. 61–76.

Chapter
Šmajs, Josef. K předmětu gnoseologie. In: Bratislavské přednášky. 2002, pp. 233–255.