Souček, Stanislav

Name variants:

Souček, Stanislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Chapter
Souček, Stanislav. Obsah. In: Souček, Stanislav. Domnělá píseň pražských vyhnanců na Slovensko a její slovenské příbuzenstvo. 1923, pp. 84–85.

Chapter
Souček, Stanislav. Píseň "vyhnanců" a naše písně exulantské. In: Souček, Stanislav. Domnělá píseň pražských vyhnanců na Slovensko a její slovenské příbuzenstvo. 1923, pp. 14–24.

Chapter
Souček, Stanislav. Předmluva. In: Souček, Stanislav. Rakovnická vánoční hra. 1929, pp. 3–4.

Chapter
Souček, Stanislav. Předmluva. In: Vondrák, Václav. Vývoj současného spisovného českého jazyka. 1926, pp. 3–8.

Chapter
Souček, Stanislav. Příloha : exulantské písně, na nichž založena všeobecná charakteristika jejich. In: Souček, Stanislav. Domnělá píseň pražských vyhnanců na Slovensko a její slovenské příbuzenstvo. 1923, pp. 59–80.

Book
Souček, Stanislav. Rakovnická vánoční hra. 1929

Chapter
Rakovnická vánoční hra : text. In: Souček, Stanislav. Rakovnická vánoční hra. 1929, pp. 213–223.

Chapter
Souček, Stanislav. Rejstřík. In: Souček, Stanislav. Rakovnická vánoční hra. 1929, pp. 245–250.

Chapter
Souček, Stanislav. Rejstřík písní v práci dotčených. In: Souček, Stanislav. Domnělá píseň pražských vyhnanců na Slovensko a její slovenské příbuzenstvo. 1923, pp. 81–83.

Chapter
Souček, Stanislav. Slovenské příbuzenstvo písně "vyhnanců". In: Souček, Stanislav. Domnělá píseň pražských vyhnanců na Slovensko a její slovenské příbuzenstvo. 1923, pp. 24–58.

Chapter
Souček, Stanislav. Text písně a Kollárův údaj o jeho původu. Data písně a jejich svědectví. In: Souček, Stanislav. Domnělá píseň pražských vyhnanců na Slovensko a její slovenské příbuzenstvo. 1923, pp. 3–14.

Chapter
Souček, Stanislav. Úvod. In: Souček, Stanislav. Rakovnická vánoční hra. 1929, pp. 5–211.

Chapter
Souček, Stanislav. Vysvětlivky. In: Souček, Stanislav. Rakovnická vánoční hra. 1929, pp. 225–244.