Spunar, Pavel

Name variants:

Spunar, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Article
Spunar, Pavel. Bible a její tradice - bible v interkulturní komunikaci. Religio. 1993, vol. 1, iss. 2, pp. 192–194.

Article
Spunar, Pavel. Dvě poznámky. Religio. 2001, vol. 9, iss. 2, pp. 197–198.

Article
Spunar, Pavel. [Eco, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice]. Religio. 1999, vol. 7, iss. 1, pp. 107.

Article
Spunar, Pavel. Vir honestus. Studia philosophica. 2010, vol. 57, iss. 1, pp. 17–18.

Article
Spunar, Pavel. Jan Heller osmdesátníkem. Religio. 2005, vol. 13, iss. 1, pp. 157–158.

Article
Spunar, Pavel. [Jandourek, Jan; Halík, Tomáš. Ptal jsem se cest]. Religio. 1998, vol. 6, iss. 2, pp. 247–249.

Article
Spunar, Pavel. Můj J. B. Kozák. Studia philosophica. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 71–104.

Article
Spunar, Pavel. [Kejř, Jiří. Z počátků české reformace]. Religio. 2007, vol. 15, iss. 1, pp. 147–148.

Chapter
Spunar, Pavel. Les proverbes latins de moyen âge peuvent-ils sevir de source historique?. In: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. 1975, pp. 229–234.

Chapter
Spunar, Pavel. Napětí mezi oficiálním a "lidovým" náboženstvím ve středověku. In: Normativní a žité náboženství. 1999, pp. 90–102.

Article
Spunar, Pavel. Pastor bonus? : k vojtěšskému miléniu. Religio. 1997, vol. 5, iss. 2, pp. 99–105.

Article
Spunar, Pavel. První staročeský překlad bible v kulturním kontextu 14. století. Religio. 1993, vol. 1, iss. 1, pp. 39–45.

Article
Spunar, Pavel. Stanislav Segert zemřel. Religio. 2006, vol. 14, iss. 1, pp. 119–120.