Šrámek, Jiří

Name variants:

Šrámek, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 38.

Article
Šrámek, Jiří. [Bajomée, Danielle. Duras ou la douleur]. Études romanes de Brno. 1993, vol. 23, iss. 1, pp. 64–66.

Article
Šrámek, Jiří. Česko-rumunské vztahy v pohledu Jana Urbana a Hertvíka Jarníkových. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, vol. 43, iss. C41, pp. 91–100.

Article
Šrámek, Jiří. [Crohmălniceanu, Ovid S. Literatura română şi expresionismul]. Études romanes de Brno. 1980, vol. 11, iss. 1, pp. 88–89.

Article
Šrámek, Jiří. Dicţionar de termeni literari. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1978-1979, vol. 27-28, iss. D25-26, pp. 154–155.

Chapter
Šrámek, Jiří. Du scénario onirique au rêve fantastique. In: Západ - Východ : genologické studie. 1995, pp. 37–45.

Article
Šrámek, Jiří. [Dumitrescu-Buşulenga, Zoe et al. Istoria literaturii române: studii]. Études romanes de Brno. 1983, vol. 14, iss. 1, pp. 107–108.

Chapter
Šrámek, Jiří. Fantastická literatura - příspěvek k definici žánru. In: Genologické studie. I.. 1991, pp. 147–154.

Chapter
Šrámek, Jiří. Funkce dialogu v Caragialeově črtě. In: Roman Jakobson. 1996, pp. 371–378.

Article
Šrámek, Jiří. [Grigorescu, Dan. Istoria unei generaţii pierdute: expresioniştii]. Études romanes de Brno. 1982, vol. 13, iss. 1, pp. 82–83.

Article
Sedlář, Jaroslav. K problémům hermeneutiky moderního umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1966, vol. 15, iss. F10, pp. 63–81.

Article
Šrámek, Jiří. La fonction des répétitions dans la composition de l'Amant de Marguerite Duras. Études romanes de Brno. 1999, vol. 29, iss. 1, pp. 7–18.

Article
Šrámek, Jiří. [La littérature fantastique: colloque de Cerisy]. Études romanes de Brno. 1994, vol. 24, iss. 1, pp. 73–74.

Article
Šrámek, Jiří. La "nouvelle critique" roumaine. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1974, vol. 23, iss. D21, pp. 197–201.

Article
Šrámek, Jiří. La perspective narrative et temporelle chez Marguerite Duras. Études romanes de Brno. 1974, vol. 7, iss. 1, pp. 83–120.

Article
Šrámek, Jiří. La vraisemblance dans le récit fantastique. Études romanes de Brno. 1983, vol. 14, iss. 1, pp. 71–83.

Article
Šrámek, Jiří. L'Autre Monde de Cyrano de Bergerac : merveilleux et burlesque. Études romanes de Brno. 1982, vol. 13, iss. 1, pp. 21–29.

Article
Šrámek, Jiří. Le chronotope de la nuit dans le récit fantastique. Études romanes de Brno. 1993, vol. 23, iss. 1, pp. 31–39.

Article
Šrámek, Jiří. Le dialogue et le métarécit. Études romanes de Brno. 1985, vol. 16, iss. 1, pp. 41–52.

Article
Šrámek, Jiří. Le métarécit dans la structure narrative. Études romanes de Brno. 1986, vol. 17, iss. 1, pp. 23–33.

Article
Šrámek, Jiří. Le refus de la psychologie traditionnelle chez Marguerite Duras. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, vol. 21, iss. D19, pp. 119–129.

Article
Šrámek, Jiří. Le rôle de l'espace dans les romans de Marguerite Duras. Études romanes de Brno. 1975, vol. 8, iss. 1, pp. 141–159.

Article
Šrámek, Jiří. Le rôle des personnages romanesques chez Marguerite Duras. Études romanes de Brno. 1977, vol. 9, iss. 1, pp. 37–50.

Article
Šrámek, Jiří. Les fonctions narratives et les rôles des personnages dans le conte fantastique. Études romanes de Brno. 1984, vol. 15, iss. 1, pp. 21–31.

Article
Šrámek, Jiří. Les limites du métarécit. Études romanes de Brno. 1994, vol. 24, iss. 1, pp. 9–17.

Article
Šrámek, Jiří. Les limites du roman durassien. Études romanes de Brno. 2003, vol. 33, iss. 1, pp. 153–161.