Sršníková, Daniela

Name variants:

Sršníková, Daniela (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Sršníková, Daniela. Spätná väzba ako faktor ovplyvňujúci lingvistickú a komunikatívnu úroveň produktívnej zručnosti písania. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. 89–108.

Article
Sršníková, Daniela. Vnímanie hodnotenia písomného prejavu študentmi : (akčný výskum). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. 127–135.