Štangová, Lenka

Name variants:

Štangová, Lenka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Štangová, Lenka. Fenomén staroby v slovanských literatúrach. Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 153–154.

Article
Štangová, Lenka. Literárna komparatistika z pohľadu poľského komparatistu Andrzeja Hejmeja. Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 1, pp. 194–195.