Šťastná, Kateřina Alexandra

Name variants:

Šťastná, Kateřina Alexandra (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 26.

Chapter
Šťastná, Kateřina Alexandra. Bibliografie. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 315–323.

Chapter
Graun, Carl Heinrich. Carl Heinrich Graun: Le feste galanti : (Idaspova árie „Si, si, mie labbra care“). In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 335–343.

Chapter
Šťastná, Kateřina Alexandra. Christian Gottfried Krause. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 13–18.

Book
Šťastná, Kateřina Alexandra; Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022

Chapter
Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : [úvodní část]. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 39–42.

Chapter
Šťastná, Kateřina Alexandra. Christian Gottfried Krause: Von der musikalischen Poesie – an annotated translation : summary. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 313–314.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. Jaké představy hudba vzbuzuje. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 55–64.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O druzích veršů vhodných ke zpívaným básním. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 143–160.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O myšlenkách hudební básně obecně. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 65–76.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O pocitech, dojetích a afektech, jež se hudbou znázorňují. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 77–90.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O povaze a uspořádání vokálních skladeb, jakož i jejich částí vůbec. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 91–115.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O rozličných formách celých zpívaných básní. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 287–309.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O slohu hudebních básní. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 116–142.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O spojování poezie s hudebním uměním dříve a nyní. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 43–54.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O užívání figur v hudební poezii. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 229–252.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O zvláštním uspořádání částí básně určené ke zpěvu, o recitativu, áriích, ariosech, ariettách, kavatách, duetech, tercetech a sborech. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 161–228.

Chapter
Šťastná, Kateřina Alexandra. Obsah. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 5–6.

Chapter
Šťastná, Kateřina Alexandra. Poznámky k českému překladu. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 35–36.

Chapter
Šťastná, Kateřina Alexandra. Rejstřík jmenný. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 329–334.

Chapter
Šťastná, Kateřina Alexandra. Seznam vyobrazení. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 324.

Chapter
Šťastná, Kateřina Alexandra. Soupis hudebních děl. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 325–327.

Chapter
Šťastná, Kateřina Alexandra. Úvod. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 7–9.

Article
Šťastná, Kateřina Alexandra. Václav Jan Tomášeks Liederästhetik unter Berücksichtigung der Frage des Stils. Musicologica Brunensia. 2020, vol. 55, iss. 2, pp. 117–126.

Chapter
Šťastná, Kateřina Alexandra. Von der musikalischen Poesie. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 19–34.

Chapter
Šťastná, Kateřina Alexandra. Závěr. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 311–312.