Štěpánek, Václav

Name variants:

Štěpánek, Václav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 56.

Chapter
Štěpánek, Václav. "Antibyrokratická revoluce". In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, pp. 380–420.

Article
Štěpánek, Václav. "Antibyrokratická" revoluce v Srbsku v letech 1988-1989. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 191–225.

Article
Redakce časopisu Porta Balkanica; Štěpánek, Václav. "Jako staromilec se na Balkáně nejlépe cítím v malých zapadlých obcích.". Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 88–90.

Chapter
Štěpánek, Václav. Autonomie pod obručí státní bezpečnosti. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, pp. 130–148.

Article
Štěpánek, Václav. Bádání o českých menšinách na Balkáně – staronové téma české slavistiky. Slavica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 121–133.

Chapter
Štěpánek, Václav. Brionské plénum. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, pp. 186–211.

Chapter
Niederle, Lubor. [Citát]. In: Štěpánek, Václav. Východní otázka : od počátků do konce 60. let 19. století. 2014, pp. 6.

Chapter
Štěpánek, Václav. Druhá světová válka na Kosovu. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, pp. 78–102.

Chapter
Štěpánek, Václav. Epilog. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, pp. 435–436.

Chapter
Štěpánek, Václav. Ideologizované principy etnické dominance. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, pp. 212–216.

Chapter
Štěpánek, Václav. Jmenný rejstřík. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, pp. 465–471.

Article
Štěpánek, Václav. K cyrilometodějskému výročí. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 3–4.

Chapter
Štěpánek, Václav. K historii české kolonizace banátské vojenské hranice. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. V. 2002, pp. 27–36.

Chapter
Štěpánek, Václav. Kosovo a Metochie na počátku 20. století : obyvatelstvo a jeho migrace. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, pp. 36–42.

Chapter
Štěpánek, Václav. Kosovo jako republika?. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, pp. 217–239.

Chapter
Štěpánek, Václav. Kosovo od autonomie k protektorátu : nástin vývoje kosovské otázky od zrušení autonomie po počátek vojenských akcí NATO. In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, pp. 71–89.

Chapter
Štěpánek, Václav. Kosovská každodennost a její úskalí. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, pp. 149–185.

Chapter
Štěpánek, Václav. Kosovská otázka a Království Srbů, Charvátů a Slovinců. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, pp. 43–77.

Chapter
Štěpánek, Václav. Literatura. In: Štěpánek, Václav. Východní otázka : od počátků do konce 60. let 19. století. 2014, pp. 115–116.

Chapter
Štěpánek, Václav. Memorandum SANU. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, pp. 344–350.

Article
Hladký, Ladislav; Štěpánek, Václav. VI. mezinárodní balkanistické sympozium v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 333–335.

Chapter
Štěpánek, Václav. My jsme Albánci, ne Jugoslávci – demonstrace 1981. In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, pp. 267–302.

Article
Štěpánek, Václav. Najde nový patriarcha cestu ze zajetí etnofiletismu?. Porta Balkanica. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 30–32.