Straková, Jana

Name variants:

Straková, Jana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Straková, Jana; Simonová, Jaroslava. Beliefs of Czech teachers as a prerequisite for effective teaching. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 4, pp. 53–70.

Article
Straková, Jana. Postoje české společnosti ke vzdělávání a jejich vývoj v čase. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 27–42.

Article
Straková, Jana; Simonová, Jaroslava; Friedlaenderová, Hana. Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci. Studia paedagogica. 2019, vol. 24, iss. 1, pp. 79–106.

Article
Švaříček, Roman; Straková, Jana; Brom, Cyril; Greger, David; Hannemann, Tereza; Lukavský, Jiří. Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol. Studia paedagogica. 2020, vol. 25, iss. 3, pp. 9–41.

Article
Straková, Jana; Simonová, Jaroslava. Vztah akademické marnosti a výsledk žáků : různé mechanismy pro matematiku a čtenářskou gramotnost. Studia paedagogica. 2020, vol. 25, iss. 3, pp. 43–67.