Strenáčiková, Mária, sen.

Name variants:

Strenáčiková, Mária, sen. (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Strenáčiková, Mária, sen.; Strenáčiková, Mária, jun.. Vplyv protipandemických opatrení na umelcov – frekventantov Doplňujúceho pedagogického štúdia v oblasti hudobného a dramatického umenia na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Musicologica Brunensia. 2020, vol. 55, iss. 2, pp. 5–23.