Studeníková, Etela

Name variants:

Studeníková, Etela (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Studeníková, Etela. Motív stromu na halštatskej keramike. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1999, vol. 48, iss. M4, pp. 207–222.

Article
Studeníková, Etela. Výzdoba halštatských hrobových komôr – výsada elít?. Studia archaeologica Brunensia. 2014, vol. 19, iss. 2, pp. 45–56.