Šumichrast, Adam

Name variants:

Šumichrast, Adam (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Šumichrast, Adam. Priebeh handlovského štrajku (1940) a jeho inštrumentalizácia v prednovembrovej historiografii. Studia historica Brunensia. 2021, vol. 68, iss. 2, pp. 159–177.

Article
Šumichrast, Adam. Transformácia či zánik? : vývoj odborov v Slovenskom štáte (1939–1945) v kontexte vybraných európskych diktatúr. Studia historica Brunensia. 2018, vol. 65, iss. 2, pp. 85–102.