Švaříček, Roman

Name variants:

Švaříček, Roman (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 41.

Article
Wall, Kate; Švaříček, Roman; Šeďová, Klára. Akční výzkum je věcí profesní odvahy: rozhovor s Kate Wall. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 127–133.

Article
Reznitskaya, Alina; Švaříček, Roman. Better learning through argumentation : editorial. Studia paedagogica. 2019, vol. 24, iss. 4, pp. 5–10.

Article
Švaříček, Roman. Bez porozumění našemu vztahu k minoritě o minoritě nic nepochopíme. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 135–139.

Article
Lefstein, Adam; Šeďová, Klára; Švaříček, Roman. Být etnografem znamená snažit se porozumět tomu, co se děje: rozhovor s Adamem Lefsteinem. Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 3, pp. 159–165.

Article
Švaříček, Roman. Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. 147–176.

Article
Švaříček, Roman. Editorial. Studia paedagogica. 2018, vol. 23, iss. 3, pp. 5–[7].

Article
Šeďová, Klára; Švaříček, Roman. Editorial. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 5–8.

Article
Šeďová, Klára; Švaříček, Roman. Editorial. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 1, pp. 5–8.

Article
Švaříček, Roman. Editorial. Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 4, pp. 5–12.

Article
Švaříček, Roman. Editorial. Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 1, pp. 7–12.

Article
Šeďová, Klára; Pol, Milan; Švaříček, Roman. Editorial : Ve vinárně se Scopusem aneb Teď už to povalí. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 5–7.

Article
Švaříček, Roman; Zounek, Jiří. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 101–126.

Article
Švaříček, Roman. Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 1, pp. 9–46.

Article
Švaříček, Roman. Hledají se noví poslové : editorial. Studia paedagogica. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. 5–8.

Article
Korthagen, Fred; Šalamounová, Zuzana; Švaříček, Roman. Hledání skrytých kvalit: rozhovor s Fredem Korthagenem. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. 125–135.

Chapter
Švaříček, Roman. Jak úspěšně obhájit ročníkovou práci. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014, pp. 49–60.

Article
Švaříček, Roman. Je zakotvená teorie teorií?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 133–145.

Article
Švaříček, Roman. Konec pedagogiky : kritický esej. Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 2-3, pp. 55–72.

Article
Švaříček, Roman; Šeďová, Klára. Konstruktivismus v e-learningové vysokoškolské výuce?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. 189–195.

Article
Moos, Lejf; Novotný, Petr; Švaříček, Roman. Nemíchejme politiky, výzkumníky a praktiky : rozhovor s Lejfem Moosem. Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. 97–104.

Article
Švaříček, Roman. Neuvědomované obsahy her. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 173–179.

Article
Švaříček, Roman; Pol, Milan. O hledání začátku a nalézání nejednoznačnosti : editorial. Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 2-3, pp. 5–9.

Article
Smith, Kari; Švaříček, Roman; Pol, Milan. O překračování hranice známého v doktorském studiu zaměřeném na učitelské vzdělávání : rozhovor s Kari Smith. Studia paedagogica. 2018, vol. 23, iss. 3, pp. 165–174.

Article
Wubbels, Theo; Novotný, Petr; Švaříček, Roman. O smyslu pedagogického výzkumu: rozhovor s Theem Wubbelsem. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 3, pp. 149–157.

Article
Rabušicová, Milada; Švaříček, Roman; Reid, Ivan. O sociálních nerovnostech s britským sociologem výchovy : rozhovor s Ivanem Reidem. Studia paedagogica. 2018, vol. 23, iss. 1, pp. 135–146.