Svoboda, Jiří

Name variants:

Svoboda, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Svoboda, Jiří. Chvíle zrození generačního kritika : (A.M. Píša: Soudy, boje a výzvy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 97–100.

Article
Svoboda, Jiří. [Hlavoň, Karel. Náboženství a morálka: příspěvek ke kritice křesťanské morálky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1984, vol. 33, iss. B31, pp. 93–95.

Article
Svoboda, Jiří. Jednota bratrská - 550 let. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, vol. 56, iss. B54, pp. 75–84.

Article
Svoboda, Jiří. Luther a česká reformační tradice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1985, vol. 34, iss. B32, pp. 73–82.

Article
Svoboda, Jiří. Novákovo pojetí tvůrčí osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, vol. 51-52, iss. V5-6, pp. 167–173.

Article
Svoboda, Jiří. Omnia sponte fluant.... Studia philosophica. 2010, vol. 57, iss. 1, pp. 163–168.

Article
Petrželka, Josef; Gabriel, Jiří; Svoboda, Jiří. Rozhovor s Jiřím Gabrielem a Jiřím Svobodou. Studia philosophica. 2019, vol. 66, iss. 1, pp. 125–138.

Article
Svoboda, Jiří. Vzpomínka na profesora Lubomíra Nového. Studia philosophica. 2017, vol. 64, iss. 1, pp. 86–90.