Svoboda, Ludvík

Name variants:

Svoboda, Ludvík (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Svoboda, Ludvík. Arnošt Bláha and socialism. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 19, iss. G14, pp. 53–59.