Trávníček, František

Name variants:

Trávníček, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 69.

Chapter
Trávníček, František.

Chapter

Chapter
Trávníček, František.

Chapter
Trávníček, František.
In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926

Chapter
Trávníček, František.
In: Trávníček, František. Příspěvky k nauce o českém přízvuku. 1924

Chapter
Trávníček, František.
In: Trávníček, František. Příspěvky k nauce o českém přízvuku. 1924

Chapter
Trávníček, František.
In: Trávníček, František. K střídnicím za praslovanské ę v českém jazyce. 1923

Chapter

Chapter
Trávníček, František.
In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926

Chapter
Trávníček, František.
In: Trávníček, František. Příspěvky k dějinám českého jazyka. 1927

Chapter
Trávníček, František.
In: Trávníček, František. Příspěvky k dějinám českého jazyka. 1927

Chapter
Trávníček, František.
In: Trávníček, František. Příspěvky k dějinám českého jazyka. 1927

Chapter
Trávníček, František.
In: Trávníček, František. Příspěvky k dějinám českého jazyka. 1927

Chapter
Trávníček, František.
In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926

Chapter

Chapter
Trávníček, František.
In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926

Book

Chapter
Trávníček, František.
In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926

Chapter
Trávníček, František.
In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926

Chapter
Trávníček, František.
In: Trávníček, František. Příspěvky k nauce o českém přízvuku. 1924