Trávníček, František

Name variants:
Trávníček, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 69.

Chapter
Trávníček, František. Citoslovce deiktická. In: Trávníček, František. Neslovesné věty v češtině. Díl I, Věty interjekční. 1930

Chapter

Chapter
Trávníček, František. Doplňky. In: Trávníček, František. Neslovesné věty v češtině. Díl I, Věty interjekční. 1930

Chapter
Trávníček, František. Doplňky. In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926

Chapter
Trávníček, František. Doplňky. In: Trávníček, František. Příspěvky k nauce o českém přízvuku. 1924

Chapter
Trávníček, František. Dvouslabičná slova předklonná a nepřízvučná. In: Trávníček, František. Příspěvky k nauce o českém přízvuku. 1924

Chapter
Trávníček, František. [Gebauer v Hist. ml. I ...]. In: Trávníček, František. K střídnicím za praslovanské ę v českém jazyce. 1923

Chapter

Chapter
Trávníček, František. Hiátové j-, h-, a v- před i-, í-. In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926

Chapter
Trávníček, František. K asimilaci artikulace v hrtanu. In: Trávníček, František. Příspěvky k dějinám českého jazyka. 1927

Chapter
Trávníček, František. K dialektickému vývoji čes. jazyka. In: Trávníček, František. Příspěvky k dějinám českého jazyka. 1927

Chapter
Trávníček, František. K otázce o dělení vývoje čes. jazyka. In: Trávníček, František. Příspěvky k dějinám českého jazyka. 1927

Chapter
Trávníček, František. K otázce původu laštiny. In: Trávníček, František. Příspěvky k dějinám českého jazyka. 1927

Chapter
Trávníček, František. K přehlásce a-ě. In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926

Chapter

Chapter
Trávníček, František. K střídnicím za pračeské o. In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926

Book

Chapter
Trávníček, František. K střídnicím za praslovanské ort-, olt-. In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926

Chapter
Trávníček, František. K střídnicím za ь, ъ. In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926

Chapter
Trávníček, František. Kdy a jak vznikl dnešní český přízvuk?. In: Trávníček, František. Příspěvky k nauce o českém přízvuku. 1924