Trávníček, František

Name variants:

Trávníček, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 69.

Chapter
Trávníček, František. Citoslovce deiktická. In: Trávníček, František. Neslovesné věty v češtině. Díl I, Věty interjekční. 1930, pp. 43–217.

Chapter
Trávníček, František. Citoslovce onomatopoická, citová a vybízecí. In: Trávníček, František. Neslovesné věty v češtině. Díl I, Věty interjekční. 1930, pp. 17–42.

Chapter
Trávníček, František. Doplňky. In: Trávníček, František. Neslovesné věty v češtině. Díl I, Věty interjekční. 1930, pp. 235.

Chapter
Trávníček, František. Doplňky. In: Trávníček, František. Příspěvky k nauce o českém přízvuku. 1924, pp. 52.

Chapter
Trávníček, František. Doplňky. In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926, pp. 166–167.

Chapter
Trávníček, František. Dvouslabičná slova předklonná a nepřízvučná. In: Trávníček, František. Příspěvky k nauce o českém přízvuku. 1924, pp. 29–34.

Chapter
Trávníček, František. [Gebauer pokládá za pračeskou jednotnou střídnice za ę praejotované a, á]. In: Trávníček, František. K střídnicím za praslovanské ę v českém jazyce. 1923, pp. 27–29.

Chapter
Trávníček, František. [Gebauer v Hist. ml. I ...]. In: Trávníček, František. K střídnicím za praslovanské ę v českém jazyce. 1923, pp. 3.

Chapter
Trávníček, František. [Gebauerův předpoklad, že ę dalo do češtiny ͥa, ͥá ...]. In: Trávníček, František. K střídnicím za praslovanské ę v českém jazyce. 1923, pp. 22–23.

Chapter
Trávníček, František. [Gebauerův předpoklad, že praslovanské ę ...]. In: Trávníček, František. K střídnicím za praslovanské ę v českém jazyce. 1923, pp. 3–7.

Chapter
Trávníček, František. Hiátové j-, h-, a v- před i-, í-. In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926, pp. 125–146.

Chapter
Trávníček, František. [Jiné střídnice za ę, než jsme pozorovali dosud, jsou v spisovné slovenštině, t. j. v nářečí středoslovenském ...]. In: Trávníček, František. K střídnicím za praslovanské ę v českém jazyce. 1923, pp. 18–22.

Chapter
Trávníček, František. [Jiný stav než v nářečí středobečevském, valašském a podlužském je v nářečí lašském ...]. In: Trávníček, František. K střídnicím za praslovanské ę v českém jazyce. 1923, pp. 17–18.

Chapter
Trávníček, František. K asimilaci artikulace v hrtanu. In: Trávníček, František. Příspěvky k dějinám českého jazyka. 1927, pp. 7–16.

Chapter
Trávníček, František. K dialektickému vývoji čes. jazyka. In: Trávníček, František. Příspěvky k dějinám českého jazyka. 1927, pp. 39–58.

Chapter
Trávníček, František. K otázce o dělení vývoje čes. jazyka. In: Trávníček, František. Příspěvky k dějinám českého jazyka. 1927, pp. 30–38.

Chapter
Trávníček, František. K otázce původu laštiny. In: Trávníček, František. Příspěvky k dějinám českého jazyka. 1927, pp. 107–120.

Chapter
Trávníček, František. K přehlásce a-ě. In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926, pp. 61–95.

Chapter
Trávníček, František. K ruským, jihoslovanským a polským prvkům v slovenštině. In: Trávníček, František. Příspěvky k dějinám českého jazyka. 1927, pp. 59–106.

Chapter
Trávníček, František. K střídnicím za pračeské o. In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926, pp. 96–112.

Book

Chapter
Trávníček, František. K střídnicím za praslovanské ort-, olt-. In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926, pp. 56–60.

Chapter
Trávníček, František. K střídnicím za ь, ъ. In: Trávníček, František. Příspěvky k českému hláskosloví. 1926, pp. 29–55.

Chapter
Trávníček, František. Kdy a jak vznikl dnešní český přízvuk?. In: Trávníček, František. Příspěvky k nauce o českém přízvuku. 1924, pp. 39–50.

Chapter
Trávníček, František. [Když promlouváme o střídnicích za ę v nářečí českomoravském, moravskočeském a hanáckém ...]. In: Trávníček, František. K střídnicím za praslovanské ę v českém jazyce. 1923, pp. 12–15.