Valach, Ladislav

Name variants:

Valach, Ladislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Tyrlík, Mojmír; Macek, Petr; Smékal, Vladimír; Valach, Ladislav. Sociální reprezentace pojmu demokracie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, vol. 44, iss. I29, pp. 79–94.