Válek, Vlastimil

Name variants:

Válek, Vlastimil (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 76.

Article
Válek, Vlastimil. [Buriánek, František. Petr Bezruč]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 157–158.

Article
Válek, Vlastimil. Časové aspekty v memoárové literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 205–213.

Article
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 191–192.

Article
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV r. 1979. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, vol. 30, iss. D28, pp. 162–163.

Article
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1980 a 1981. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, vol. 32, iss. D30, pp. 123–124.

Article
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1982-1985. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, vol. 36, iss. D34, pp. 131–132.

Article
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1986-1993. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, vol. 42, iss. D40, pp. 161–163.

Article
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV za léta 1973-1975. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, vol. 25-26, iss. D23-24, pp. 227–228.

Article
Válek, Vlastimil. Diplomové práce s tematikou literárněvědnou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 293–295.

Article
Válek, Vlastimil. Diplomové práce s tematikou literárněvědnou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 208–209.

Article
Válek, Vlastimil. Diplomové práce s tematikou literárněvědnou, odevzdané posluchači, studujícími při zaměstnání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 295.

Article
Válek, Vlastimil. Dopisy Václava Klimenta Klicpery, v nichž se odráží přeměna akademického gymnasia z německého ústavu v ústav český. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, vol. 10, iss. D8, pp. 171–178.

Chapter
Válek, Vlastimil. Frekvence české memoárové literatury 20. století. In: Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury. 1984, pp. 129–149.

Article
Válek, Vlastimil. Frekvence české poválečné memoárové literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, vol. 30, iss. D28, pp. 7–17.

Article
Válek, Vlastimil. [Götz, František. Václav Řezáč]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 155–157.

Article
Válek, Vlastimil. [Hálek, Vítězslav. Dopisy 1849-1874]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 200–203.

Article
Válek, Vlastimil. [Jirásek, Alois. Dopisy 1871-1927]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 212–214.

Article
Válek, Vlastimil. Jubileum prof. F. Wollmana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, vol. 8, iss. D6, pp. 142–143.

Article
Válek, Vlastimil. [Justl, Vladimír. Václav Kliment Klicpera]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, vol. 9, iss. D7, pp. 249–252.

Book
Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury. 1984

Chapter
Válek, Vlastimil. Klasifikace poválečné české memoárové literatury. In: Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury. 1984, pp. 101–128.

Article
Válek, Vlastimil. Kompoziční složky memoárové literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 203–208.

Article
Válek, Vlastimil. Konference o strukturalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 292.

Article
Válek, Vlastimil. [Lang, Jaromír. Neumannův Červen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 153–155.

Chapter
Válek, Vlastimil. Memoárový žánr ve světle odborné literatury. In: Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury. 1984, pp. 11–57.