Valoch, Karel

Name variants:

Valoch, Karel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Valoch, Karel. [Chmielewski, Waldemar; Schild, Romual; Więckowska, Hanna. Prahistoria ziem polskich. Tom 1, Paleolit i mezolit]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. 149–150.

Article
Oliva, Martin. Dvě drobné lokality aurignacienu u Vedrovic (okr. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 276–281.

Article
Valoch, Karel. Eine jungpaläolithische Station in Brno-Kohoutovice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 67–80.

Article
Valoch, Karel. Eine spätpaläolithishe Industrie aus Sady bei Uherské Hradiště in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 111–124.

Article
Valoch, Karel. Gibt es ein altpaläolithisches Clactonien in der Umgebung von Brno?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. 43–49.

Article
Valoch, Karel. Nové poznatky o paleolitu v Československu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 7–25.

Article
Valoch, Karel. Spätpaläolithische Stationen in Raum von Bučovice in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 5–14.