Veselý, Josef

Name variants:

Veselý, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Chapter
Veselý, Josef. Bohemistika a rusistika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 94–95.

Chapter
Veselý, Josef. Bohemistika a slovakistika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 67–68.

Chapter
Veselý, Josef. Rusistika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 69.