Vodseďálek, Živan

Name variants:

Vodseďálek, Živan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Vodseďálek, Živan. Mechanistický materialismus a biologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 54–60.

Article
Vodseďálek, Živan. Odpor ke lži jako kořen racionalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, vol. 10, iss. G5, pp. 177–178.

Article
Vodseďálek, Živan. Otázky revolučnosti prvotního křesťanství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1959, vol. 8, iss. G3, pp. 117–118.

Article
Vodseďálek, Živan. Poznámky k třídění filosofických názorů českých biologů v letech 1918-1988. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 93–102.

Article
Vodseďálek, Živan. [Ugrinovič, Dmitrij Modestovič. O specifičnosti náboženství]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 180–182.