Volavková-Skořepová, Zdeňka

Name variants:

Volavková-Skořepová, Zdeňka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Volavková-Skořepová, Zdeňka. Pozůstalost Františka Tkadlíka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, vol. 13, iss. F8, pp. 217–225.

Article
Volavková-Skořepová, Zdeňka. Teorie sochařství Herberta Reada. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 388–393.