Vybíral, Jindřich

Name variants:

Vybíral, Jindřich (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Vybíral, Jindřich. Der Abbau der Großstadt : Leopold Bauers urbanistische Entwürfe und Metropolvisionen. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 1, pp. 12–35.

Article
Vybíral, Jindřich. Mladá léta Leopolda Bauera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19901992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 133–147.

Chapter
Vybíral, Jindřich. Zrození génia z ducha perníkářské dílny : Josef Maria Olbrich a mýtus umělce po roce 1900. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 647–656.