Vykoupil, Libor

Name variants:

Vykoupil, Libor (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 34.

Article
Vykoupil, Libor. Americký konstitucionalismus a ústava z roku 1787. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1991, vol. 40, iss. C38, pp. 15–26.

Article
Vykoupil, Libor. Americká revoluce v pracích nejstarší generace amerických historiků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, vol. 35, iss. C33, pp. 145–153.

Article
Vykoupil, Libor. Americká válka za nezávislost a její základní dokumenty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. C36-37, pp. 77–96.

Chapter
Vykoupil, Libor. Až na vrchol moci. In: Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. 2003, pp. 98–110.

Chapter
Vykoupil, Libor. Chronologický přehled. In: Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. 2003, pp. 282–284.

Chapter
Vykoupil, Libor. Dokumenty. In: Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. 2003, pp. 229–281.

Article
Vykoupil, Libor. František Weyr a návrhy československé ústavy z roku 1917. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1993, vol. 42, iss. C40, pp. 103–116.

Article
Vykoupil, Libor. František Weyr, Josef Pekař a návrhy československé ústavy z roku 1917. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, vol. 43, iss. C41, pp. 101–106.

Article
Vykoupil, Libor. George Bancroft a "raná škola" o americké revoluci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1987, vol. 36, iss. C34, pp. 83–93.

Article
Vykoupil, Libor. Jakub Malý jako historik Spojených států amerických. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1992, vol. 41, iss. C39, pp. 67–79.

Chapter
Vykoupil, Libor. Jmenný rejstřík. In: Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. 2003, pp. 304–317.

Article
Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný před Národním soudem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, vol. 48, iss. C46, pp. 113–125.

Book

Article
Vykoupil, Libor. K otázkám typologie počátků feudalismu v pracích sovětských historiků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1985, vol. 34, iss. C32, pp. 141–148.

Chapter
Vykoupil, Libor. Krize a pád. In: Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. 2003, pp. 122–140.

Chapter
Vykoupil, Libor. Majetkové poměry. In: Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. 2003, pp. 161–169.

Chapter
Vykoupil, Libor. Mládí a zrání politika. In: Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. 2003, pp. 16–38.

Chapter
Vykoupil, Libor. Muž 28. října. In: Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. 2003, pp. 67–78.

Chapter
Vykoupil, Libor. Od Národního sjednocení před Národní soud. In: Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. 2003, pp. 209–225.

Article
Vykoupil, Libor. Počátky strany národních socialistů a Jiří Stříbrný. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, vol. 46, iss. C44, pp. 117–133.

Chapter
Vykoupil, Libor. Prameny a literatura. In: Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. 2003, pp. 286–300.

Chapter
Vykoupil, Libor. Před soudem. In: Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. 2003, pp. 170–184.

Chapter
Vykoupil, Libor. [Předmluva]. In: Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. 2003, pp. 7–9.

Chapter
Vykoupil, Libor. S Národní ligou do Národního sjednocení. In: Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. 2003, pp. 185–208.

Chapter
Vykoupil, Libor. Seznam použitých zkratek. In: Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. 2003, pp. 285.