Wunschová, Diana

Name variants:

Wunschová, Diana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Wunschová, Diana. Italský sborník o lublaňském kongresu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, vol. 53, iss. X7, pp. 133–135.

Article
Wunschová, Diana. [Lepilová, Květuše a kol. Text a kontext]. Opera Slavica. 2005, vol. 15, iss. 1, pp. 66–68.

Article
Wunschová, Diana. Žeň ostravského kulatého stolu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, vol. 54, iss. X8, pp. 220–221.

Article
Wunschová, Diana. Русисты Остравского университета X конгрессу МАПРЯЛ. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 60–62.