Zapletal, Miloš

Name variants:

Zapletal, Miloš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Zapletal, Miloš. Civilist tendencies in the inter-war Czech music : at the beginning of a research. Musicologica Brunensia. 2019, vol. 54, iss. 1, pp. 237–251.

Article
Zapletal, Miloš. Hudební muzeum a hudební knihovna : typologická polarizace. Museologica Brunensia. 2023, vol. 12, iss. 1, pp. 31–46.

Article
Zapletal, Miloš. Mezi géniem a světcem: dekonstrukce Nejedlého koncepce velkého českého skladatele. Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 2, pp. 69–89.

Article
Zapletal, Miloš. Muzealizace hudebních nástrojů a její teoretické reflexe od 19. století do současnosti. Musicologica Brunensia. 2022, vol. 57, iss. 2, pp. 107–129.

Article
Zapletal, Miloš. Proměny a konstanty Helfertova psaní o Janáčkovi. Musicologica Brunensia. 2016, vol. 51, iss. 2, pp. 237–271.