Zapletal, Petr

Name variants:

Zapletal, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Zapletal, Petr. Co je aluze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 51–63.