Zatovkaňuk, Mikuláš

Name variants:

Zatovkaňuk, Mikuláš (preferred)
Zatovkanjuk, Mikolaš
Zatovkanjuk, Mykola
Zatovkanjuk, Mykolaš
Затовканюк, Миколаш
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Chapter
Zatovkaňuk, Mikuláš. Česko-ruská interference z hlediska psycholingvistického. In: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. 1979, pp. 215–227.

Article
Zatovkaňuk, Mikuláš. K diferenční charakteristice syntaxe ruštiny a ukrajinštiny. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 2, pp. 28–30.

Chapter
Zatovkaňuk, Mikuláš. K poměru modality a emocionálnosti a k jiným otázkám modality. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 284–285.

Chapter
Zatovkaňuk, Mikuláš. K syntaktickým kritériím při porovnávání blízce příbuzných jazyků. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 135–137.

Chapter
Zatovkaňuk, Mikuláš. Syntaktické využití rodu substantiv pro vyjádření emocionálnosti. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, pp. 119–121.

Article
Zatovkaňuk, Mikuláš. Проблематика украинского пассива : (на фоне русского языка). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 45–50.