Zemina, Jaromír

Name variants:

Zemina, Jaromír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Zemina, Jaromír. Dnešek Jánuše Kubíčka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1986-1987, vol. 35-36, iss. F30-31, pp. 101–103.

Article
Zemina, Jaromír. Závěrečný projev. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 179–181.