Teorie všeho, filozofie a fyzika

Title: Teorie všeho, filozofie a fyzika
Source document: Pro-Fil. 2011, vol. 12, iss. 1,
  • ISSN
    1212-9097
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tématem článku je hledání teorie všeho. Klade si otázku role filozofie v tomto fyzikálním projektu, potažmo v přírodní vědě vůbec. Na konkrétních problémech se snaží ilustrovat vztah filozofie a fyziky a podpořit tezi o významu filozofie pro vědu.
The article focuses on the research of Theory of Everything. It treats the question of the role of philosophy in this physics project, by extension, in natural science at all. The relation between philosophy and physics is illustrated on some specific problems. The article also argues for the significance of philosophy to science.